Sterk voor verenigingen

Sterk voor verenigingen


Aangepast sportaanbod binnen uw vereniging: drempelverlagend.

Vanzelfsprekend is het een mooi idee om mensen met een beperking te laten sporten binnen een reguliere vereniging. Dit werkt drempelverlagend en geeft mensen met een beperking de mogelijkheid om hun plaats in de maatschappij in te nemen. Maar aan welke voorwaarde moet een dergelijk aanbod voldoen? Hoe groot mogen de groepen zijn? Hoe ga je om met moeilijk verstaanbaar gedrag? Kortom: wat zijn alle do’s en don’ts?

Gedegen voorbereiding: wij helpen!

Een aangepast sportaanbod ontwikkelen en hieraan invulling geven is niet zonder uitdagingen en vergt een goede voorbereiding. We begrijpen dat bij Stichting Sterk als geen ander. We begeleiden u dan ook met veel plezier naar een ideaal plaatje voor uw aangepast sportaanbod binnen uw vereniging.

Bestaand aangepast aanbod: wij inspireren!

Ook indien u reeds een bestaand aangepast sportaanbod binnen uw vereniging heeft, inspireren wij uw trainers en begeleiders met onze kennis en ervaringen. Doel hierbij is het vergroten van de creativiteit binnen de vereniging en in de omgang met de mensen die deelnemen aan uw aangepaste sportactiviteiten. We streven naar een breed aanbod voor een ieders individuele situatie. Aangepast op zijn of haar beperking en voor alle leeftijden. Of dit nu gaat om mensen met een lichamelijk- of een verstandelijke beperking. We begeleiden uw vereniging op alle vlakken. Uw trainers en begeleiders krijgen de mogelijkheid om zelfstandig invulling te geven aan het G-sport aanbod binnen uw vereniging.

Nieuwsgierig geworden? Neem vrijblijvend contact met ons op.